Anibar Animation Festival 2019
X Edition Edicioni 10të

[English below]

Cka të tut më shumë, a të ka mbet hala shpresë?

Në një shoqëri e cila vazhdimisht po bëhet indiferente ndaj ndryshimeve politike, sociale dhe mjedisore, Anibar në edicionin e dhjetë të festivalit shëndrrohet në hapësirë për ballafaqimin me ndryshimet, hapësirë për të frymëzuar veprimin dhe për të promovuar aktivizmin qytetar nëpërmjet artit që thërret për mbrojtje të lirive dhe të drejtave.

Arti është fuqia jonë e përmes tij në këtë edicion, të dhjetin më radhë të Anibar, do t’i trajtojmë së bashku me ju FRIKËN dhe SHPRESËN. Edhe këtë vit Anibar sjellë filma të animuar, punëtori, prezantime, masterklasa, takime me animatorë vendor dhe botëror, debate, dhe aktivitete tjera përplot argëtim dhe edukim për të gjitha moshat, në qytetin e Pejës.

Ndejat në Parkun e qytetit këtë vit bëhen edhe më të hareshme ngase KREMTOJMË DHJETË edicione të rrugëtimit tonë të përbashkët në mes të frikës të së tashmes dhe shpresës për të ardhmen.

Ne ju ftojmë të festojmë së bashku për të ardhmen!

MOS E HUMBISNI! Nga 15 – 21 korrik 2019!

Ejani të flasim për frikën dhe shpresën!

Koncepti e animacioni nga Alice Saey dhe muzika nga Ruben van Asselt.

——————

What do you fear? What are your hopes?

In a society which consistently is becoming more indifferent towards political, social and environmental changes, Anibar in its tenth edition of the festival is turning into a space of dealing with change, a space to inspire action and promote civic activism through art which calls for the protection of rights and our freedom.

Art is our power through which in Anibar’s tenth edition we’ll treat together our HOPES and FEARS. This year Anibar brings to you animated films, workshops, presentations, masterclasses and events to meet filmmakers from all over the world, concluding with activities that’ll bring joy and educate all ages; all of this in the city of Peja.

Anibar parties will become even more joyous as we will CELEBRATE the TENTH edition of walking together through fear of the now and hopes for a better future.

We invite you to come and celebrate our future!

DO NOT MISS IT! From 15th to 21st of July 2019!

Join us in our path of exploring fears and hopes!

Trailer, artwork, and animation by Alice Saey, music and sound by Ruben van Asselt.